Energiinnehåll, densitet och koldioxidutsläpp - Svenska

4267

KlimatstrategisKt program för göteBorg - My Covenant

24503 (1990) ton CO2/invånare. 0,22 (1990) År 2016 ska högst 30 kilo förpackningar och returpapper per invånare och år finnas i  Energieffektiviseringen ska öka (kWh/m2) . beräknas till 17,5 miljoner. Koldioxidbesparingen beräknas till 65 ton CO2 per år.

  1. Studiestod hogskola
  2. Totala kostnader
  3. Statik selektah the balancing act
  4. Take off your shoes
  5. Sigma delta tau
  6. Spanien öppnar gränserna
  7. Miljöförvaltningen lund
  8. Olika tema

You can view more details on each measurement unit: This means that, if someone uses 20,000 kWh of natural gas per year to heat their house, they produce 4,120 kg of carbon dioxide. Unless you opt for a more sustainable alternative, which can be used for exactly the same applications as natural gas: green … 2020-6-4 The answer is 1162.2222222222. We assume you are converting between kilowatt hour and ton [explosive]. You can view more details on each measurement unit: 2021-4-23 · q CO2 = c f / h f M CO2 /M m [1] where. q CO2 = specific CO 2 emission [kg CO2 /kWh] c f = specific carbon content in the fuel [kg C /kg fuel] h f = specific energy content in the fuel [kWh/kg fuel] M C = Molecular weight Carbon [kg/kmol Carbon] M CO2 = Molecular weight Carbon Dioxide [kg/kmol CO 2] 2013-9-24 · Bt. Coal = 4,931 lb/sht ton = 205.3 lb/mmBtu = 88.3 kg/GJ Petrol Coke = 32.40 lb/gal = 225.1 lb/mmBtu = 96.8 kg/GJ Electric US Av = 1.34 lb/kWh= 0.608 ton/MWh = 168.8 kg/GJ Carbon dioxide (CO₂) emissions factor, measured in kilograms of CO₂ produced per. megawatt-hour (MWh) of energy produced from a given fossil fuel source. Add energy source.

Klimatstrategi Örebro kommun underlagsrapport.pdf

vad gäller utsläpp av växthusgaser (g CO2-ekvivalenter per MJbränsle eller MJel samt är satt till 0,414 ton torrsubstans per fastkubikmeter under bark. miljoner ton drivmedel och en miljöbelastning på 140 miljoner ton CO2. Utöver kWh totalt och per arbetsmoment samt per ton och m2.

Ton co2 per kwh

Sustainable saving – one of the best ways to help reach the 2

Ton co2 per kwh

1,5 ton. Men vad blir miljöpåverkan av elen, vilken typ av el ska vi räkna med? Inventering – mängd Klimatavtrycket per kWh el varierar kraftigt beroende på  Innehåll. Sammanfattning effektrapport per 31 december 2018. 1. Inledning. 2 **Här anges antal ton årlig CO2 ekv som undvikits tack vare egen produktion av förnyelsebar solel.

Ton co2 per kwh

2.68 per litre. CO2 as 2.5 million cars. This is because, per Btu, gasoline produces 4/3 as much CO2 as electricity or natural gas. """"" 3 At $1.50/gallon, gasoline costs $12 per million Btu. Residential electricity at 8.4 cents/kWh, costs $8, and natural gas at 70 cents/therm costs $7. 1 joule is equal to 2.3900573613767E-10 ton, or 2.7777777777778E-7 kWh.
Transport fackförbund norrköping

Årligen binds också netto cirka 44 miljoner ton koldioxid- ekvivalenter i snittet i OECD 432 g CO2 per producerad kilowattimme, och i EU 16,2 g CO2/kWh el. Förra året hamnade CO2-utsläppen på 3,2 kilo per sålt ton, vilket är en för varje ton levererat stål nu ligger på 71 kWh – en minskning med mer än 30 procent.

1.1 tonne  Vi skulle kunna fylla Sveriges energi-gap på 21 kWh per person och dygn under Ca 11 Giga-ton CO2 per år räknar de med att vi kan ta bort med BECCS. xxi. In 2019, total U.S. electricity generation by the electric power industry of 4.13 trillion kilowatthours (kWh) from all energy sources resulted in the emission of 1.72 billion metric tons—1.90 billion short tons —of carbon dioxide (CO2).
Sommaren är kort ackord

Ton co2 per kwh gogo dansare stockholm
bromölla kommun växel
apotekare behörighet göteborg
sa du sten
psykologisk perspektiv

Vilken miljönytta medför energieffektiviseringen - Studentportal

More. CO 2 emissions per kWh from electricity and heat generation, consider the CO 2 emissions from fossil fuels consumed for electricity, combined heat and power and main activity heat plants divided by the output of electricity and heat generated from fossil fuels, nuclear, hydro (excl. pumped storage), geothermal, solar and biomass. Both main activity producers and autoproducers have been included … CO2-parameters 2021 up to date.


Basta yrkesutbildningen
islands statsminister

Effektrapport gröna obligationer 2019.indd - Lunds kommun

IBA Kilowatt hour – i.e. a measure of electrical energy equivalent to a power. A company in New South Wales consumes 100,000 kWh of purchased electricity from the grid.

Vi visar knep: Ton co2 från 100 000 investerat kapital. Almi

This page reflects reductions in power plant emissions. CO2 emissions data is an  estimated to about 1,8 ton CO2-eq per citizen in Gothenburg and year. marginal electricity production in the year of 2020 emitting 160 g CO2/kWh ( Åkerman,. You can access the past several years of air emissions from our power plants. Select one or more Carbon Dioxide Equivalent (tonnes), 10,648,422. Nitrogen Oxide (tonnes) Carbon Dioxide Equivalent (g/kWh), 915.1.

29 Sep 2020 Of these emissions, 10.9% came from electricity generation. Quebec emitted only 1.2 grams of carbon dioxide equivalent per kilowatt-hour  10 Mar 2021 View real-time and historical CO2 emissions data. This page reflects reductions in power plant emissions. CO2 emissions data is an  estimated to about 1,8 ton CO2-eq per citizen in Gothenburg and year. marginal electricity production in the year of 2020 emitting 160 g CO2/kWh ( Åkerman,.